Tekentafel

 

De vraag waarmee het begon 

Jesaja zegt – en het lijkt bijna terloops – dat Kores de ballingen zal laten terugkeren en de tempel zal laten herbouwen. In het begin van Ezra zien we dat hij dit inderdaad heeft gedaan.

Alleen, dat is wel 100 jaar later. Hoe is dat gegaan? Kijk eens naar de afstand in tijd en in kilometers. Hoe is dat ooit bij elkaar gekomen?

 


Koning van mijn keuze 1Wat krijgen we nu?

Over Kores wordt verteld dat hij is opgegroeid als herder.

Een herder die koning wordt – dat doet me ergens aan denken…

Held

Voor de Perzen (het huidige Iran) is Kores tot de dag van vandaag een volksheld.

Niet vreemd ook, want hij bevrijdde hen uit 300 jaar onderdrukking door de Meden.
Hij overwon zelfs alle grootmachten van die tijd.
Alleen maakt de historie ook duidelijk dat de Perzen daar helemaal niet toe in staat waren.
De historici zijn het er wel over eens dat Kores een link had met de Joden.
Maar hoe dat allemaal is gegaan, weten ze niet.
Wat is daar gebeurd?

Koning van mijn keuze 3Mensenrechten

Kores wordt gezien als het eerste voorbeeld van mensenrechten. Nogal bijzonder voor zijn tijd.
Maar: waar haalde hij dat vandaan?

Messias

Jesaja noemt Kores een gezalfde, dus een messias.
Sommige profetieën gaan duidelijk over hem, andere niet: die gaan over De Messias.
Maar het valt niet mee om te zeggen waar het ene ophoudt en het andere begint. Het lijkt op een vloeiende overgang. Bijzonder, toch?

Koning van mijn keuze 5Ontdekkingen

Kores legde de wegen aan waarover eeuwen later de apostelen zouden reizen om het evangelie te verspreiden. Dat konden ze doen in een rijk waarin rust en vrede heersten, die ook door Kores werden ingesteld. De Grieken en Romeinen die na hem kwamen hebben zijn beleid eenvoudig voortgezet. We noemen dat de Pax Romana, maar je zou het net zo goed de Pax Persica kunnen noemen.