Koning van mijn keuze
Paul Bos

‘Kun jíj je voorstellen hoe vreemd het is dat je naam voorkomt in een oude boekrol? En dan ook nog eens samen met woorden die iets zeggen over jouw leven.’ Zijn vriend knikte. ‘Jouw leven, en je bestemming.’

 

Lees meer

Herinneringen van Appy
Door Paul Bos

‘Jij hebt kapotte remmen, je kunt niet lang stilstaan,’ werd tegen Bert van Regteren gezegd toen hij als 12-jarige op de markt paling verkocht. Hij droeg daarbij een Volendammer pak: ‘Beter voor de verkoop,’ had hij bedacht.

 

Lees meer

Kind van de schemering 
Paul Bos

De jonge vrouw Nymfa is als klein meisje ontvoerd en wordt al jaren gedwongen tot prostitutie. De komst van een rabbi die wonderen doet, zet haar leven en dat van de andere prostitutees op de kop.

 

Lees meer

Boek Renascarrh web

Renascarrh 

Metonymia Equinox

Nineteen years old Ezrathan has began to accept he’s the only dragon Halfling in existence. Half human, half dragon - no other creature like him. He’s trying to lead a relatively normal life, preparing to move out of his godparents’ place and live on his own.

 

Lees meer

 

Herwonnen leven Paul Bos

Herwonnen leven
Paul Bos

Er is één jongen die dagelijks bij mij komt. De jongen zit dikwijls op een stoel, links naast mij van het bed. Kennen doe ik hem niet of nauwelijks.
‘We hebben verkering, ruim drie jaar,’ hoor ik plotseling zijn stem zeggen.
Mijn vingers zetten zich vast in de sprei. Met mijn geest probeer ik hier grip op te krijgen, maar kort hierna weten de lege vlokken weer weg te dwarrelen, de ruimte in.

 

Lees meer